اختلال فوبیای اجتماعی:

یکی از اختلالات و بیماریهای روانی شایع در دنیا و از جمله ایران بیماری اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی است.در اختلال فوبیای اجتماعی بیمار از شرایط اجتماعی مثل کنفرانس دادن در مدرسه یا دانشگاه،از حرف زدن در جمع و خجالتی بودن در جمع شدیدا در عذاب است.این بیماری برای خیلی از افراد موانع جدی در پیشرفت شغلی و درسی ایجاد میکند و مانع پیشرفت فرد میشود...در dsm4 این بیماری فوبیای اجتماعی نامیده شد ولی در dsm5 نام آن اختلال اضطراب اجتماعی اعلام شد،زیرا در مقایسه با سایر فوبیاها فراگیرتر است و در فعالیتهای عادی فرد نابسامانیهای بیشتری ایجاد میکند...

       "..در همه موقعیتهای اجتماعی احساس ترس میکردم...وقتی میخواستم به دانشگاه بروم مضطرب و نگران  میشدم...گاهی در جمع از فرت خجالت مثل لبو سرخ میشدم و عرق میکردم...فکر میکردم همه دارند به من نگاه میکنند و تمام رفتار من زیر ذره بین است...زندگی برام عین جهنم بود...از نگاههای مردم هراس داشتم...در موقعیتهای جمعی ضربان قلب من شدت می یافت و انگار قلبم از دهان من داشت در میومد"

  ( اظهارات یک بیمار فوبیک اجتماعی)

این مبتلایان از صحبت در جمع میترسند چون فکر میکنند دیگران متوجه ترس آنها میشوند و میبینند چقدر دستان آنها میلرزد.میترسند دیگران آنها را موجودات ضعیفی بدانند.میترسند مورد قضاوت و تمسخر دیگران قرار بگیرند.برای برخی از این افراد ترس از جمع در حد ترس از مرگ است.این افراد ترس شدیدی از قضاوت دیگران دارند و به نظر دیگران زیادی بها میدهند..

شیوع این بیماری در امریکا حدود ۷ درصد در جمعیت اعلام شده است.با توجه به آموزش و پرورش دموکراتیک در این کشور این درصد بالاست.یعنی هر صد نفر هفت نفر فوبیا دارند.لذا این آمار در جمعیت ایران با توجه به نوع آموزش و پرورش و سبکهای تربیتی در خانواده های ایرانی احتمالا باید بیشتر باشد و مطمئنا از این درصد کمتر نیست..

علت این اختلال میتواند عوامل ژنتیک و عوامل رشدی و شناختی باشد.عامل شرطی سازی و قرار گرفتن درجمع و همزمان مورد تمسخر قرار گرفتن و عوامل شناختی و گرایش به کمالگرایی در ایجاد بیماری نقش عمده ای دارد..

درمان این اختلال عمدتا رواندرمانی و تن آرامی و بکارگیری هیپنوتیزم جهت حساسیت زدایی نظامدار است.بیمار در حالت خلسه با شرایط ترس آور طبق یک سلسله مراتب روبرو میشود.این روش درمانی که جزو تکنیکهای رفتاردرمانی است ، در درمان همه انواع فوبیا مورد استفاده قرار میگیرد.روشهای جدید درمانی مثل تکنیکهای مایند فولنس در درمان بیماری نقش عمده ای دارد./.

                                                                       دکتر دارابی-روانشناس بالینی و هیپنوتیزم درمانگر

                                                                                   =====================