● ۵ باور اشتباه درباره هیپنوتیزم

هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی با وجود سابقه علمی طولانی ، هنوز آنگونه که باید در بین مردم ایران شناخته شده نیست و بسیاری از مردم تصورات اشتباه و نادرستی در مورد هیپنوتیزم دارند.به قول استادم در هیپنوتیزم(دکتر ساعد احمدی)هیپنوتیزم یک علم مظلوم در بین دانش بشری هست چون در مورد آن باورهای نادرستی بیان میشود.در زیر بعضی از این باورها ارائه میشود

۱ ـ فکر اشتباه اول در مورد هیپنوتیزم،شخص هیپنوتیزم شده ممکن است دیگر از خواب مصنوعی که در آن فرورفته، بیرون نیاید!!. این یکی از باورهایی است که افراد را از انجام هیپنوتیزم می ترساند. در حالی که این چنین نیست و حتی در صورت ترک فرد هیپنوتیزم شده توسط فرد هیپنوتیزم کننده، فرد به خواب می رود و بعد از مدتی بیدار می شود.


۲ ـ فکر غلط دوم،در هیپنوتیزم، فرد هر رفتاری که به او دستور داده می شود، اجرا می کند و هر سوالی را که از او پرسیده می شود، پاسخ می دهد!!. این چنین نیست، فرد در هیپنوتیزم تنها رفتارهایی را انجام می دهد که با اصول اخلاقی و اعتقادی او همخوانی داشته باشد و سوالاتی را جواب می دهد که پاسخش را می داند و با اعتقادات او متضاد نیست.


۳ ـ فکر غلط سوم،همه افراد را می توان هیپنوتیزم کرد!!.بر اساس تحقیقات روان شناسان حدود ۵ تا ۱۰ درصد مردم را هیپنوتیزم کنندگان متبحر نمی توانند هیپنوتیزم کنند و بقیه مردم به درجات متفاوت هیپنوتیزم پذیرند.


۴ ـفکر اشتباه سوم، می گویند افرادی که بسیار هیپنوتیزم پذیرند در موقعیت های اجتماعی دیگر نیز بسیار تلقین پذیر یا تسلیم پذیر هستند!!. اما یافته های پژوهشی نشان می دهد که چنین نیست.


۵ ـ فکر اشتباه پنجم،از طریق هیپنوتیزم و بدون نیاز به راهبردهای درمانی می توان اختلالات روانی را درمان کرد!!. هیپنوتیزم تنها یک وسیله است که به روانکاوان، روان شناسان و روانپزشکان برای دستیابی به بخش ناهوشیار ذهن فرد که موجب اختلال او شده است، کمک می کند و درمان با بررسی و به چالش کشیدن این موارد که فرد از آنها آگاه نیست و ارائه راهبردهای درمانی، امکان پذیر است.در کتاب هیپنوتیزم در رواندرمانی تالیف دکتر دارابی آمده است که هیپنوتیزم به تنهایی و بدون استفاده از رواندرمانی، درمان ماندگاری نخواهد بود.

منبع:کتاب هیپنوتیزم در رواندرمانی ، تالیف دکتر جعفر دارابی،تهران،نشر پیدایش و وبسایت کانون مشاوران.
==========
کلمات کلیدی=هیپنوتیزم،باورهای غلط و اشتباه در مورد هیپنوتیزم،هیپنوتیزم درمانی،متخصص هیپنوتیزم،دکتر هیپنوتیزم،درمان اختلالات روانی با هیپنوتیزم.هیپنوتیزم،باورهای غلط و اشتباه در مورد هیپنوتیزم،هیپنوتیزم درمانی،متخصص هیپنوتیزم،دکتر هیپنوتیزم،درمان اختلالات روانی با هیپنوتیزم.