همانگونه که در نوشته های قبلی آمده است هیپنوتیزم در ایران یک شاخه علمی و تخصصی نسبتا جدید است.هیپنوتیزم در پزشکی و روان شناسی کاربردهای زیادی دارد.در شاخه پزشکی برای انواع جراحیها بدون بیهوشی استفاده میشود و تا کنون جراحیهای زیادی از جمله سزارین و ارتوپدی در ایران صورت گرفته است.در این حالت سوژه در حالت خلسه و با انجام تلقینات لازم در ناحیه ای از بدن که قصد جراحی در آن نقطه مد نظر است انجام میشود و بیمار کمترین درد را حس نمیکند.
در روانشناسی نیز برای انجام روانکاوی و به یاد آوردن خاطرات از ضمیر ناهشیار سوژه در حالت خلسه عمیق میتواند خاطراتی را به یاد آورد که در بیداری معمولی هیچ وقت قادر به این کار نبوده است.علاوه بر این هیپنوتیزم در کنار روان درمانی و رفتاردرمانی برای کوتاه کردن دوره های درمان بسیار مفید است،چون در حالت خلسه ،ذهن بیمار دارای انعطاف پذیری شدید شده و تغییر ذهنیتها و طرحواره ها به خوبی صورت میگیرد.
علاوه بر این هیپنوتیزم به تنهایی هم درمان محسوب میشود.ایجاد آرامش عمیق برای مقابله با انواع استرسهای زندگی نوعی جلیقه ضد کلوله و ترکش به حساب می آبد.
افرادی که مدام از روشهای هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم استفاده میکنند معمولا افرادی آرام هستند و از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.این افراد علاوه بر آرامش از اعتماد به نفس بیشتری نیز برخوردارند.امروزه هیپنوتیزم علاوه بر پزشکی و روانشناسی در امور آموزشی و پرورش خلاقیت،در امور ورزشی خصوصا ورزشهای قهرمانی و در امور روانشناسی کار و افزایش راندمان کاری در کارگران و کارمندان کاربردهای زیادی دارد.
دکتر دارابی(روانشناس بالینی و استاد دانشگاه)

===========================

کلمات کلیدی=هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.کاربرد هیپنوتیزم.هیپنوتیزم پزشکی.هیپنوتیزم در رواندرمانی.دکتر هیپنوتیزم درمانی.رواندرمانگر متخصص هیپنوتیزم.بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران.بهترین هیپنوتیزم کننده در تهران.بهترین درمانگر با هیپنوتیزم.بهترین روانشناس.مرکز هیپنوتیزم در تهران.کلینیک هیپنوتیزم درمانی..هیپنوتیزم درمان برجسته ..هیپنوتیزم درمانگر با تجربه..هیپنوتیزم درمانی تخصصی در تهران..بزرگترین مرکز و مطب هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.کلمات کلیدی=هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.کاربرد هیپنوتیزم.هیپنوتیزم پزشکی.هیپنوتیزم در رواندرمانی.دکتر هیپنوتیزم درمانی.رواندرمانگر متخصص هیپنوتیزم.بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران.بهترین هیپنوتیزم کننده در تهران.بهترین درمانگر با هیپنوتیزم.بهترین روانشناس.مرکز هیپنوتیزم در تهران.کلینیک هیپنوتیزم درمانی..هیپنوتیزم درمان برجسته ..هیپنوتیزم درمانگر با تجربه..هیپنوتیزم درمانی تخصصی در تهران..بزرگترین مرکز و مطب هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.کلمات کلیدی=هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.کاربرد هیپنوتیزم.هیپنوتیزم پزشکی.هیپنوتیزم در رواندرمانی.دکتر هیپنوتیزم درمانی.رواندرمانگر متخصص هیپنوتیزم.بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران.بهترین هیپنوتیزم کننده در تهران.بهترین درمانگر با هیپنوتیزم.بهترین روانشناس.مرکز هیپنوتیزم در تهران.کلینیک هیپنوتیزم درمانی..هیپنوتیزم درمان برجسته ..هیپنوتیزم درمانگر با تجربه..هیپنوتیزم درمانی تخصصی در تهران..بزرگترین مرکز و مطب هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.کلمات کلیدی=هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.کاربرد هیپنوتیزم.هیپنوتیزم پزشکی.هیپنوتیزم در رواندرمانی.دکتر هیپنوتیزم درمانی.رواندرمانگر متخصص هیپنوتیزم.بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران.بهترین هیپنوتیزم کننده در تهران.بهترین درمانگر با هیپنوتیزم.بهترین روانشناس.مرکز هیپنوتیزم در تهران.کلینیک هیپنوتیزم درمانی..هیپنوتیزم درمان برجسته ..هیپنوتیزم درمانگر با تجربه..هیپنوتیزم درمانی تخصصی در تهران..