ایران در هیپنوتیزم از هند و چین بالاتر است

به گزارش خبرنگار«خبرگزاری دانشجو» از مشهد، علی شریفی دیروز در مراسم آغاز به کار دومین کنگره بین‌المللی هیپنوتیزم در هتل پارس مشهد با بیان اینکه مشهد از فعالترین شعبه‌های هیپنوتیزم بالینی است گفت: با تلاشی که داشتیم از سال 69 انجمن هیپنوتیزم بالینی تاسیس شده و از سال 80 مجوز وزارت بهداشت را گرفت و به عنوان یک انجمن علمی شناخته شد.


وی با اشاره به برخی کاربردهای این علم در درمان بیماری ها گفت: این علم در پزشکی عمومی، دندانپزشکی، فیزیوترابی و روانشناسی بالینی مورد استفاده قرار میگیرد.


مسئول انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران با اشاره به اینکه این کنگره می‌تواند نوید این را بدهد که ما بتوانیم از هیپوتیزم در درمان بیماری‌ها استفاده کنیم گفت: هدف نهایی این است که بیماران بتوانند از همه ابزارهای علمی موجود در جهت بهبود خودشان استفاده کنند.
 

شریفی با اشاره به فعالیت‌های انجمن هیپنوتیزم بالینی گفت: این انجمن در آینده برنامه هایی برای گسترش هیپوتیزم در شهرهای ارومیه، تبریز، کرمان و کرمانشاه خواهد داشت. ما در انجمن بالینی اصرار داریم که نظارت کاملی بر اعضا داشته باشیم و به همین دلیل در حال حاضر فقط 500 نفر را به عنوان اعضا اصلی می شناسیم که بر کار آنها نظارت داریم.
 

مسئول انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران افزود: امیدواریم در آینده بتوانیم 150 هزار نفر پزشک، دندان پزشک و روانشناس بالینی را آموزش دهیم.
 

وی با اشاره به اینکه پزشکان عمومی مهمترین استفاده کنندگان از هیپنوتیزم هستند خاطرنشان کرد: هیپنوتیزم بالینی در درجه اول برای پزشکان عمومی و روان شناسان بالینی و روان پزشکی دارای کاربرد است.
 

مسئول انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران تاکید کرد: در بیمارانی که با درمان دارویی، درمان می‌شوند در واقع هیپنوتیزم اثری ندارد اما در درمان های اضطرابی می‌توان به اغلب بیماران با هیپنوتیزم کمک کند.
 

شریفی با اشاره به اینکه با هیپنوتیزم نمی‌توان اعتقادات و اخلاقیات فرد را تغییر داد گفت:بنابراین بسیاری از صحبت‌ها و برداشت‌هایی که از این علم در بین مردم برداشت می‌شود با واقعیت این علم همخوانی ندارد.
 

وی گفت: ایران از 2009 به عضویت انجمن هیپنوتیزم پذیرفته شده و در آسیا از چین و هند جلوتر است.
 

مسئول انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران با اشاره به افرادی که میتوانند آموزشهای علمی هیپنوتیزم را فرا گیرند گفت: هر کسی که شماره نظام پزشکی و روان شناسی را داشته باشد می‌تواند از آموزشهای این انجمن استفاده کند ،اما برای عملکردش باید به قوانین وزارت بهداشت توجه داشته باشد.
 

شریفی بیان داشت: هیپنوتیزم نیاز به زمان کافی و اهمیت دادن به مریض دارد و بیمار باید انتخاب شود و مشخص شود که آیا واقعا واجد دریافت شرایط برای درمان هیپنوتیزم هست یا خیر؟
 

منبع:سایت قطره/12/2/93

کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..کلمات کلیدی:هیپنوتیزم درمانی..متخصص هیپنوتیزم در تهران..دکتر هیپنوتیزم..روان درمانی با هیپنوتیزم..هیپنوتیزم بالینی..هیپنوتیزم درمانگر خوب در تهران..بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران..هیپنوتیزم..هیپنوتیزم درمانی تهران..روانشناس خوب..