تعریف هیپنوتیزم درمانی


 هیپنوتیزم درمانی " یک روش درمانی است که در یک مرحله یا مراحلی از آن از هیپنوتیزم استفاده می شود. هیپنوتیزم درمانی می تواند به دو شکل متفاوت صورت بگیرد :

1- دگر هیپنوتیزم درمانی : در این حالت، درمانگر پس از صحبت کردن با بیمار و ایجاد آمادگی ذهنی و روحی در او و در صورت نیاز بیمار به القای خلسه هیپنوتیزمی، او را به عمق مناسبی  از خلسه که برای برنامه درمانی اش مناسب باشد، می رساند و در این شرایط به هیپنوتیزم درمانی می پردازد.

2- خود هیپنوتیزم رمانی؛ در این روش کافی است بیمار طی 2 یا 3 جلسه، طریق استفاده از خود هیپنوتیزم و نحوه درمان و تلقین به خود را بیاموزد. پس از آن می تواند با روشی که یاد گرفته، خودش را در خلسه هیپنوتیزمی قرار دهد و در این شرایط، به صورت ذهنی، متن تلقین را مرور کند و یا به نوار صوتی که پس از چند دقیقه سکوت، ( مدت لازم برای رسیدن او به حالت خود هیپنوتیزم) متن تلقین را پخش می کند، گوش دهد. در این وضعیت، بیمار بدون نیاز به مراجعات مکرر به مطب پزشک و صرف هزینه گزاف ، خودش این برنامه درمانی را انجام می دهد.

برای آموزش خود هیپنوتیزم به افراد عادی جامعه، باید به نکات زیر توجه شود :

1- آموزش خود هیپنوتیزم راه رسیدن سریع به حالت آرامش است.

2- کسانی که برای آموزش خود هیپنوتیزم مراجعه می کنند، از سلامت روانی و حداقل هوش متوسط بهره مند باشند.

3- داوطلبان فراگیری خود هیپنوتیزم به این نکته توجه داشته باشند که برای رسیدن به عمق مناسبی از خلسه باید :

الف – استعداد ذاتی داشته باشند.

ب  - با هیپنوتیزور و یا هیپنوتراپیست همکاری لازم را بکنند.

4- باید به کسانی که مایلند خود هیپنوتیزم را بیاموزند، این نکته مهم را تذکر داد که آنها در حالت خود هیپنوتیزم بیدار و هوشیار بوده و نسبت به صداها و وقایعی که در محیط شان می گذرند، آگاهی دارند و در پایان جلسه معمولا ً آنها را به یاد می آورند.

5- آموزش خود هیپنوتیزم با هوش، قدرت، خلاقیت و انگیزه داوطلب رابطه مستقیم دارد. بنابر این کسانی که عقب ماندگی ذهنی یا آشفتگی روانی دارند، به احتمال زیاد به هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم نمی رسند.

6- کسانی که در مدینیشن، یوگا، تن آرامی و... پیشرفت خوبی داشته اند ، خیلی سریعتر و بهتر می توانند خود هیپنوتیزم را یاد بگیرند.

7- کسانی که خود هیپنوتیزم را یاد می گیرند، هرقدر که بیشتر تمرین کنند زودتر به خلسه هیپنوتیزم میرسند و هم عمق خلسه آنها بیشتر می شود.

شما هرطور که بخواهید ، همانطور خواهید شد! در جهان پهناور ذهن، به همان صورتی که شما فکر می کنید، نیزوهای محرکه وانگیزه دهنده شما، به همانگونه سرشت شما را رقم خواهند زد؛ شما به طریقی خواهید رفت که به آن باور دارید و تا موقعی که زنده هستید، اراده شما بی صدا نخواهد گشت.پس در تمام جریان زندگی خود به این کلام هوشمندانه توجه داشته باشید :

هرگونه که فکر کنم، همانگونه زندگی خواهم کرد.