هیپنوتیزم صحنه به وضعیتی گفته میشود که در یک کلاس درس، سالن نمایش، محل نمایشهای سیرک یا به خاطر سرگرمی و یا خنده، گروهی از حاضران در یک سالن به روی صحنه فراخوانده شوند و هیپنوتیزور با هیپنوتیزم کردن آنها و اجرای پدیده های جالب و جذاب هیپنوتیزمی روی آنها، موجبات سرگرمی و خنده ی حضار یا معرفی هیپنوتیزم را به روایتی عامیانه فراهم میسازد.
دکتر اریک فروم درشرح و تفسیر هیپنوتیزم، آن را «یک حالت کاهش یافته ی هوشیاری» معرفی کرده و در بیان آسیب پذیریهای آن میگوید «در متن آن خطرات متعددی برای بیماران محتمل و متصور است، اگر هیپنوتیزم در اختیار یا در دستان درمانگران بیدقت و بی احتیاطی قرار بگیرد که به صورت ضعیفی آموزش دیده و شایستگی و کاردانی کافی را کسب نکرده باشند».

▪ در ۳ نفر از ۸ نفری که در یک برنامه ی هیپنوتیزم صحنه شرکت کرده بودند، احساس گیجی، ناراحتی، شرمندگی و ترس پیدا شده بود، در حالی که این ۸ نفر پس از تجربهی انفرادی هیپنوتیزم پزشکی یا بالینی، همگی به اتفاق آرا تجربه ی هیپنوتیزم بالینی را که همیشه به صورت انفرادی صورت میگیرد، مثبت توجیه و تفسیر کرده بودند.
▪ در یک پژوهش علمی و آماری که روی ۱۸ فردی که در یک برنامه ی هیپنوتیزم صحنه شرکت کرده بودند علائم و نشانه هایی مانند احساس شرمندگی، علائم و نشانه های استرسهای پس از واقعه یا پی تی اس دی بسیار آسیب زای روانی، فرو رفتن خود به خود به حالت خلسه یا به اصطلاح خواب هیپنوتیزمی، اختلال در خواب، مشکلات در تمرکز ذهنی، احساس ترس و تصور یا توهم کنترل شدن توسط هیپنوتیزور صحنه در آنها پیدا شده بود.
▪ از آنجا که هیپنوتیزم صحنه شامل یک گروه میشود، بنابراین در شرایطی که گروهی تحت شرایط خلسه ی هیپنوتیزمی در جمع بزرگتری قرار میگیرد، افراد متخصص یا بالینی باید به این نکته هم توجه داشته باشند که ممکن است هیپنوتیزم خود به خود در افرادی هم درگوشه و کنار سالن اتفاق بیفتد که به هیچ وجه تصور نمیرود که هیپنوتیزم شده باشند یابشوند.

  بنابر این اگر هیپنوتیزور صحنه تسلط کافی بر هیپنوتیزم نداشته باشد ،خطرات زیادی ممکن است اتفاق بیفتد .


منبع:سایت کتابخانه مجازی آریا.