هیپنوتیزم شدن چه احساسی در شما ایجاد می کند؟

]هیپنوتیزم اصولا به دلیل اینكه در جریان نوعی ارتباط متقابل انسانی شكل گرفته و تكامل پیدا می كند، پدیده ای منحصر به فرد است و برای هركسی همراه با تجربه هایی خواهد بود كه بنا به ظرفیت و  ویژگی های شخصیتی و روانشناختی وی به صورت های مختلفی ادراك می شود. اما در مجموع ، اشتراكاتی نیز در ادراك افراد مختلف از خلسه هیپنوتیزمی وجود دارد.[

پیش از هر چیز باید گفت كه عموما هیپنوتیزم احساس بسیار خوشایند و مطلوبی است و به ندرت شاهد شكایتی از قرارگرفتن در این وضعیت خواهید بود. شما پس از قرارگرفتن در حالت هیپنوتیزم، ممکن است احساس کنید كه در یک محفظه عایق بندی شده قرار گرفته اید. یك جای کاملا آرام و ساکت! زیرا آن قدر روی صدای هیپنوتیزم کننده متمرکز خواهید شد که هیچ توجهی به اطراف نمی کنید. هنگامی که در خلسه نیستید، از هر چیزی که حواس شما دریافت می کند، آگاه هستید. اگر احساس سرما یا گرما کنید یا دلتان بستنی یا نوشیدنی بخواهد، فورا می فهمید. اگر موسیقی بشنوید، بوی غذایی را حس کنید، به باغ وحش رفته و پرنده ها را ببینید یا در بیمارستان با پرستار روبرو شوید، از همه اینها آگاه هستید. اما وقتی هیپنوتیزم می شوید، با میل و رغبت همه محرکهایی را که از حواس شما دریافت می شوند، كنار می گذارید. زیرا بدون وجود این عوامل، که باعث اختلال در تمرکز می شوند، می توانید دقیق تر روی سخنان هیپنوتیزم کننده متمرکز شوید.از طریق توجه کردن به صدایی که می شنوید و القائاتی که صورت می گیرند، ممکن است به این نتیجه برسید که این صدا از فاصله دوری به شما می رسد. عدم توجه به چیزهای دیگری که در اطرافتان قرار دارند، شما راتلقین پذیر، متمركز و آرام می کنند و دیگر علاقه ای به مشاجره کردن و نیرویی برای دعوا به راه انداختن نخواهید داشت! بیشتر افراد در هنگام هیپنوتیزم، احساس رخوت جسمی و هشیاری ذهنی می کنند. برخی می گویند احساسی شبیه به تمرکز کامل فکری دارند. برخی دیگر عقیده دارند، حسی شبیه به حالت خلسه ناشی از مصرف داروهای آرام بخش و مخدر را دارند.

در حین هیپنوتیزم شدن ممکن است سپری شدن زمان را به نحو دیگری حس کنید كه به آن پدیده انفكاك می گویند. بسیاری از افراد پس از خروج از حالت هیپنوتیزم فکر می کنند فقط چند دقیقه در خلسه بوده اند، در حالی که در واقع مدت زمان  بیشتری را در این حالت سپری كرده اند. ممکن است حس کنید سبک و شناور شده اید یا مانند برخی احساس بی حسی و گزگز خفیفی رادر بدن خود احساس کنید ]كه به دلیل عمق آرامش شما است و غالبا تنها در اولین تجربه خلسه پیش می آید.[

وقتی هیپنوتیزم کننده به شما حس خاصی مثل آسودگی یا راحتی را  القا کند، به راحتی آن را می پذیرید و گاهی حس القا شده برای شما واقعی تر از آن چیزی که در واقعیت حس می کنید، به نظر می رسد. ]زیرا تمركز شما در این وضعیت بیشتر بوده و با حذف عوامل نامرتبط ، بهتر می توانید به تصاویر ارائه شده و احساسات خود توجه كنید.[

با این وجود چنانكه ذكر شد ، هر فرد هیپنوتیزم را به صورتی کاملا منحصر به فرد تجربه می کند. موارد زیر گفته های 12 نفر از مراجعان به یک هیپنوتراپ هستند:

1.احساس می کنم از یک خواب عمیق و طولانی برخواسته ام.

2.فقط ده دقیقه در خلسه بودم؟ باور نمی کنم . من ساعتها در این حالت بودم .

3.احساس می کنم ماساژم داده اند.

4. كمی عجیب و غریب بود.

5.کی می توانم دوباره امتحان کنم؟

6.ببخشید دکتر ؟ من واقعا هیپنوتیزم شده بودم؟

7.مطمئن هستید که این تخیلات موثر است؟

 8.خیلی ضعف دارم.

9.سردردم بر طرف شده، اما من که به شما نگفته بودم سردرد دارم. پس چه اتفاقی افتاده است؟

10.هیپنوتیزم همین بود؟

11.می خواهم دوباره به محیط آرام آن دریاچه بر گردم.

12.همه چیز را حس می کردم و هر چه می گفتید انگار واقعی بود اما مطمئن نیستم واقعی بوده باشد.

طی یک دوره شش ماهه ، افرادی که برای ترک سیگارمراجعه می کردند، تحت نظر گرفته شده و برای آنها پرسشنامه فرستادند و از آنها پرسیدند که آیا هنوز سیگار می کشند یا نه ؟ و آخرین سیگار را که کشیده اند؟ و نظرشان درباره ملاقات با هیپنوتراپ و هیپنوتیزم  شدن چیست؟ آنها اثر هیپنوتیزم را در ارتباط با خود اینگونه توصیف كردند:  

"هیپنوتیزم می تواند میزان کشیدگی عضلات، ضربان قلب، مصرف اکسیژن، جریان خون و دمای پوست را تغییر دهد."

حالات فوق به این دلیل ایجاد می شود كه وقتی هیپنوتیزم می شوید، معمولا القائاتی مبنی بر آرامش دریافت می کنید. به این ترتیب، فشار خون شما کاهش یافته و ضربان قلبتان کمی کندتر می شود. تمام ماهیچه هاسست می گردند. قلب، ماهیچه ها ، غدد و فشار خون همگی با دستگاه خودکار عصبی تنظیم می شوند. جالب این است که بدانید به نظر دانشمندان ، تک تک کلمات هیپنوتیزم کننده بر این دستگاه اثر گذاشته و در اثر آرامش ایجاد شده و القائات درمانی ، عملكرد دستگاه عصبی نیز به تعادل می رسد . این دستگاه وظایفش را به صورت خود کار انجام می دهدو هیپنوتیزم از قدرت فکر برای کنترل بدن استفاده می کند.

به هر حال این در ذات انسان است که به چیزهای عجیب و غریب اعتماد نکند. تردید در ورود به حوزه های ناشناخته، امری طبیعی است. اما وقتی در مورد جلسه علمی هیپنوتیزم درمانی مطالب بیشتری بخوانید، در مورد آن احساس بهتری پیدا خواهید کرد.

منبع: سایت ایران هیپنو