«اصول کلی که زیربنای القای خلسه هیپنوتیزمی را تشکیل می دهند "برای پیدایش خلسه هیپنوتیزمی ، اشتیاق به همکاری از سوی سوژه ، اعتماد او به شخصیت و تسلط هیپنوتیزور بر روی تئوریها و تکنیکهای عملی هیپنوتیزم و توانایی سوژه در قدرت تمرکز ، از پایه های اساسی برای موفقیت به شمار می آیند .

با القای هیپنوتیزمی و تعمق آن ، کم کم میدان آگاهی سوژه محدود می گردد و آن قسمت از ساختار روانی او که « ناخود آگاه 1» نامیده می شود ، بیشتر در دسترس قرار می گیرد . در این حالت ، اگر تلقینات ارائه داده شده در ارتباط با عمق آرامش سوژه یا به طور کلی ، با معتقدات و باورهای باطنی او در تضاد نباشند ، ممکن است « بدون بحث و انتقاد » پذیرفته شوند . از سوی دیگر هر تلقینی که از سوی سوژه پذیرفته می شود ، تلقین پذیری او را تشدید کرده و عمیق تر شدن خلسه هیپنوتیزمی را تسهیل می کند .

بنابراین ، اصولی که برای موفقیت در پیدایش خلسه هیپنوتیزمی به آن نیاز داریم ، عبارتند از :

1 ـ انگیزه مثبتِ سوژه

2 ـ از بین بردن تردیدها و ترسها

3 ـ تمرکز حواس او

4 ـ محدود کردن میدان آگاهی وی

5 ـ ریلاکس شدن و محدود شدن دامنه حرکات ارادی

6 ـ یکنواختی یا انجام کارهای تکراری

7 ـ متوقف کردن تمام افکار سوژه بجز آنهایی که باید توجه بر روی آنها متمرکز شوند

در این قسمت با شرح بیشتری به بیان دو قسمت ( 1 ) و ( 2 ) در بالا می پردازیم ، زیرا تأثیر این دو عامل در موفقیت و ایجاد حالت هیپنوتیزم در سوژه از سایر عوامل ذکر شده بیشتر است .

انگیزه مثبت سوژه یا بیمار

کسی را نمی توان بدون آنکه خودش اشتیاق داشته باشد و برای پیدایش خلسه هیپنوتیزمی همکاری کند ، به حالت هیپنوز درآورد . بنابر این سوژه هم باید نسبت به هیپنوتیزم شدن اشتیاق داشته باشد و هم در جهت پیدایش آن همکاری کند و دراین راستا اصلاً ترس و تردیدی نداشته باشد . بنابر این سوژه باید در پذیرش تلقینات همکاری کرده و با انجام آنها مخالفتی نکند . پس هر قدر که برای آماده کردن سوژه برای هیپنوتیزم شدن وقت بیشتری صرف شود ، پیدایش خلسه راحت تر و عمق آن بیشتر خواهد بود . هر فرد برای هیپنوتیزم شدن انگیزه های خاصی دارد یا اینکه از مسائل خاصی می ترسد ، بنابر این باید در ارتباط با هر فرد به صورت انفرادی این مسائل را مورد توجه و بررسی قرار داد . ریلاکس شدن جسمی و آرامش روانی از نکات اصلی و بنیادی برای هیپنوتیزم شدن هستند . بنابر این برای رسیدن به این حالات ، هر قدر که زمینه سازی لازم است ، باید به کار برده شود . قبل از آنکه بذر تلقین در ذهن سوژه ای جوانه بزند و بارور شود ، باید زمین یا زمینه تلقین که ذهن سوژه است ، برای پذیرش این بذرها آمادگی پیدا کرده باشد . اگر با دقت و مطابق برنامه برای پیدایش این زمینه ها اقدام شود ، نباید پیدایش آنها مشکل یا پیچیده باشد . در شرایطی که ایجاد خلسه ی هیپنوتیزمی برای از بین بردن بیماری سخت یا برطرف کردن حالات پردرد است ، همکاری سوژه و اشتیاق او از ابتدا بسیار زیادتر خواهد بود . اگر قبل از درمان برای سوژه توضیحات کافی درباره طبیعت بیماری و اساس درمان داده شود ، خلسه هیپنوتیزمی بهتر و عمیق تر صورت می گیرد . سوژه هائی که برای هیپنوتیزم درمانی انتخاب می شوند ، برای درمان شدن در حدود صد در صد انتظار موفقیت دارند ، در حالی که بیماری که به تخصص های مختلف پزشکی مراجعه می کند ، اگر پس از چند بار مراجعه هم درمان نشود ، اعتراضی ندارد ، بنابر این باید بیماران با دقت خیلی بیشتری برای هیپنوتیزم درمانی انتخاب شوند . موفقیت یا شکست در درمان یک بیمار با استفاده از هیپنوتیزم درمانی ، اثرات بسیار زیادی در روحیه و زمینه درمانی سایر بیماران برای قبول این روش درمانی خواهد داشت . به طور خلاصه ، اگر بیمار قبلاً به هیپنوتیزم درمانی ایمان نداشته باشد ، نباید این روش درمانی برای او انتخاب شود .

از بین بردن تردید و ترسهای بیمار

برای آنکه پیدایش خلسه هیپنوتیزمی به صورت موفقیت آمیز صورت بگیرد ، هیچگاه نباید این موضوع بسیار مهم نادیده گرفته شود که بسیاری از سوژه ها یا بیماران به درجات متفاوتی محجوب تر ، ترسو ، عصبی یا نگران هستند . تا موقعی که این موانع برطرف نشوند ، آنها نمی توانند در یک خلسه هیپنوتیزمی قرار بگیرند . این ترسها و تردیدها که اکثراً به صورت سدی در مقابل پیدایش خلسه هیپنوتیزمی خودنمایی می کنند ، در دو گروه فرعی به صورت زیر قابل طبقه بندی هستند :

1 ـ ترس از شکست یا اضطراب اغراقی برای کسب موفقیت

هریک از دو قسمت فوق در گذرِ زمان به دیگری تبدیل می شود و هر دو در مجموع ، در بسیاری از موارد علت بروز مشکلات زیادی به حساب می آیند . باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از بیمارانی که برای هیپنوتیزم درمانی مراجعه می کنند ، قبلاً بسیاری از راههای دیگر درمان را امتحان کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که هیپنوتیزم احتمالاً آخرین شانس آنها برای درمان به حساب می آید . عوامل مذکور در ایجاد حالت خلسه مطلوب نقش تعیین کننده ای دارند . ضمناً از آنجا که کل جریان و نتیجه آن برای بیمار اهمیت زیادی دارد ، در او اضطراب و نگرانی زیادی به وجود می آید که در مجموع به صورت سدی در مقابل هیپنوتیزم شدن جلوه گر می شود . از سوی دیگر اشتیاق فراوان و تمایل شدید بیمار ، خود به نوعی از وجود اضطرابی خبر می دهد که سد راه هیپنوتیزم شدن است . اگر قبلاً از طریق صحبت و دادن اطمینان و آرامش به بیمار ، این موانع برطرف نشوند ، این احتمال وجود دارد که موفقیت به دست نیاید .

پزشکی که به انجام هیپنوتیزم درمانی می پردازد ، باید کارهای خود را با امید و آرامش شروع کند . در این هنگام پزشک باید جوانه های امید و شجاعت را در ذهن بیمار به میوه های شاداب تبدیل کند و بیمار مطمئن شود که ورود و خروج او به خلسه هیپنوتیزمی خطری در پی ندارد .

2 ـ ترس از خود ِ خلسهِ هیپنوتیزمی

این مشکلی است که در بیشتر موارد پزشک با آن مواجه می شود . عده بسیاری از بیماران در ارتباط با دنیای هیپنوتیزم که به صورت جهانی پر از ترس و تردید به آنها معرفی شده ، با یک دنیا ترس و تردید روبرو هستند . یکی از علل این ترسها این است که آنها از اینکه اختیار و کنترل خود را به صورت کامل در اختیارِ فرد دیگری قرار بدهند ، می ترسند . در واقع این ترسها و تردیدها بنیان و پایه ی علمی و واقعی ندارند و اکثراً به علت تفسیرهای غلط یا اطلاعات نادرستی است که از افراد و یا کتابهای غیرعلمی و مبتذل کسب کرده اند . در برخی از موارد ، بیمار ظاهراً برای هیپنوتیزم شدن آماده شده و با پزشک همکاریهای لازم را می کند ، ولی به صورت ناخود آگاه ، انبوه ترسها و تردیدهای نهانی ، از پیدایش خلسه هیپنوتیزمی در او جلوگیری می کند . این مقاومتها صورتهای متفاوتی دارند . گاهی بیمار خود را به کارهای دیگری مشغول می کند یا طوری وانمود می کند که گویی یک برنامه ی تفریحی و سرگرم کننده جریان دارد . در بعضی از موارد ، بی خود می خندد یا از ناراحت بودن صندلی و یا لباسهای خود اظهار شکایت می کند . در واقع این حرکات نمودهای مقاومت ناخود آگاهانه است و این دستاویزها ، بهانه هایی بیش نیستند . در چنین مواردی بهتر است جریان القای هیپنوتیزم را متوقف کرده و با صحبتهای مناسب ترسها و تردیدهای سوژه را برطرف نمود .

گاهی پدیده متضادی به چشم می خورد . در این شرایط با آنکه به صورت آگاهانه درجاتی از مقاومت برای هیپنوتیزم شدن به چشم می خورد ، ولی در ضمیر ناخود آگاه بیمار اشتیاق زیادی برای هیپنوتیزم شدن وجود دارد . در این حالت دقایقی پس از شروع القای هیپنوتیزم و مشاهده نمودهایی از مقاومت در بیمار ، او به سرعت درخواب عمیقی فرو می رود .

برای آنکه بتوانیم در ایجاد خلسه هیپنوتیزمی موفق شویم ، باید قبلاً تمام این نکات مورد توجه و بررسی قرار بگیرند و بعد برای ایجاد خلسه کوشش به عمل آید . آماده کردن قبلی ذهن بیمار برای پذیرش هیپنوتیزم مهمترین کاری است که درجریان هیپنوتیزم باید انجام بگیرد . بسیاری از مواردی که افراد در ایجاد خلسه هیپنوتیزمی با شکست مواجه می شوند ، به این علت است که قبلاً به اندازه کافی سوژه را برای این کار آماده نمی کنند و به اندازه نیاز قبل از شروع ترانس با او صحبت نمی کنند .

این مشکل برای دندانپزشکان بیشتر از پزشکان پیش می آید ، زیرا آنها مایلند در مدت کوتاهتری بیماران را ریلاکس کنند و در هیپنوتیزم نسبتاً عمیق تری فرو برند تا به هنگام کار روی دندان بیمار ، او به هیچ وجه احساس درد نکند . در این شرایط دندانپزشکان کمتر از پزشکان وقت صرف می کنند . به این ترتیب ، دندانپزشکان این شانس را دارند که بیمارانشان ، برای دور ماندن از درد و ناراحتی ، نسبت به بیمارانِ پزشکان ، انگیزه و تمایل بیشتری از خود نشان می دهند . بنابر این ، دندانپزشکان در شرایط مساوی زودتر و بهتر از پزشکان ، بیماران خود را هیپنوتیزم می کنند . اگر چه دندانپزشکان بیشتر از پزشکان از انگیزۀ بیماران برای هیپنوتیزم شدن آنها استفاده می کنند ، اما باید به مشکلات دندانپزشکان درخصوص وجود ترس شدید بیماران آنها از تزریقات اطراف دندانِ دردناک هم توجه داشت . البته حاضر کردن بیماران برای هیپنوتیزم شدن همیشه یک جریان طولانی نیست ، ولی اگر هم اینطور باشد ، وقتی که برای حاضر کردن بیماران صرف می شود ، یک وقتِ تلف شده به حساب نمی آید و نتایج زیادی به بار می آورد . بنابر این باید این موضوع با شرح و تفصیل بیشتری مورد بحث قرار بگیرد .

منبع:www.hypnosiran.com