-


-تلقین چیست و افراد تلقین پذیر چه ویژگیهایی دارند؟


یکی از عناصر مهم هیپنوتیزم تلقین است.گفته میشود هیپنوتیزم دارای سه عنصر اساسی است که این عناصر عبارتند از :

1-تلقین(suggestion).

2-تمرکز(concentration).

3-آرامش(relaxation).

تلقین را میتوان اینگونه تعریف کرد،پذیرش یک فکر یا یک باور بدون چرایی.در تلقین ،سوژه بدون اینکه در مورد القائات انجام شده چون و چرا کند آنرا میپذیرد . رابطه تلقین و پذیرش آن شبیه رابطه بین عاشق و معشوق است.عاشق دستورات معشوق خود را بی چون و چرا میپذیرد و اجرا میکند که نمونه های آن را در داستانها و افسانه های عشقی زیاد شنیده اید.

برخی از روی نا آگاهی تلقین را چون تلقین است بی اساس میدانند در حالیکه از ممفهوم اصلی و علمی تلقین اطلاع ندارند. مثلا در حرفهای روزمره گفته میشود ،چیزی نیست ،تلقینه! . بسیاری از ویژگیهای شخصیتی انسان حاصل تلقین است.ما از کودکی تا کنون در معرض انواع تلقینات والدین و اطرافیان خود بوده ایم و لذا خود پنداره ای که از خودمان داریم در واقع همان تلقیناتی است که دیگران به ما داده اند. بنابر این عمده شخصیت ما حاصل تلقین است.

چه افرادی تلقین پذیری بیشتری دارند؟

همه انسانها به یک اندازه تلقین پذیر نیستند.علت آن به عوامل ارثی و ویژگیهای شخصیتی و نیز میزان سلامت روانی آنها وابسته است.میتوان با تمریناتی تلقین پذیری افراد را افزایش داد.حتی شغل ما در میزان تلقین پذیری ما اثر گذار است.مثلا مشاغلی که در آن فرد بی چون و چرا باید اطاعت کند مثل مشاغل نظامی،میزان تلقین پذیری را در آن افراد افزایش میدهد.همنطور مشاغلی که در آن تخیل و تجسم سازی نقش زیادی دارد مثل مشاغل هنری،میزان تلقین پذیری و یا هیپنوز پذیری را افزایش میدهد.

-چه افرادی تلقین پذیری  یا هیپنوز پذیری بیشتری دارند؟

1-افرادی که مشاغل هنری دارند.

2-افرادی که دارای تخیل و تجسم سازی ذهنی قویتری هستند.

3-افرادی که مشاغل نظامی دارند.

3-افراد مذهبی و دارای روحیه معنوی و عرفانی.

4-افرادی که مدتی طولانی تمرین های یوگا، مدی تیشن ، تن آرامی  و مانند آن داشته اند.

5-افراد دارای شخصیت سالم و فاقد بیماریهای روانی شدید.

6-افراد باهوش.(البته نیاز به هوش بالا نیست ،حد اقل باید دارای یک هوشبهر متوسط باشند).

-برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به کتاب اینجانب(هیپنوتیزم در رواندرمانی-دکتر جعفر دارابی).

=========================================================================

کلمات کلیدی=تلقین -تلقین پذیری-هیپنوزپذیری-افراد تلقین پذیر- ویژگیهای فرد تلقین پذیر چیست؟-یک انسان تلقین پذیر چگونه است-تلقین و درمان بیماری- تلقین و سلامت روانی-تلقین چگونه اثر میگذارد-دکتر هیپنوتیزم-استاد هیپنوتیزم-بهترین هیپنوتیزم کننده در تهران و ایران کیست-متخصص هیپنوتیزم در ایران و تهران-برای هیپنوتیزم باید به بهترین هیپنوتیزور و بهترین هیپنوتراپیست مراجعه کنید.-بهترین هیپنوتراپیست و هیپنوتیزم کننده در تهران الهیه فرشته نیاوران تجریش جردن سعادت اباد شهرک غرب نیایش اریا شهر ایت ا...کاشانی پونک غرب تهران غرب و شمال تهران...سایت مقالات هیپنوتیزم-بهترین مقالات مقاله در زمینه هیپنوتیزم-بهترین مقاله در زمینه هیپنوتیزم-مقاله در زمینه هیپنوتیزم.سایت هیپنوتیزم و هیپنوتراپی-سایت مقالات هیپنوتراپی-سایت هیپنوتیزم هیپنوتیزم درمانی.-هیپنوتیزم بالینی-روانشناس بالینی-هیپنوتیزم درمانگر بالینی-هیپنوتیزم بالینی در تهران-مطب دکتر هیپنوتیزم در تهران-بهترین دکتر هیپنوتیزم در ایران-بهترین دکتر و روانشناس در هیپنوتیزم.